Plot


Plot, u něj státi - překážky, přeskočiti - odstranění překážek, osobu za plotem stát viděti - varuj se skrytých naslouchačů