Peníze


Peníze počítati - lakota,

obdržeti - jsi málo váženým,

chudému darovati - odplata,

viděti aneb vzíti - radost, veselí přijímati

mnoho peněz - ztráta,

najíti - štěstí ve hře,

ztratiti - do zlých okolností přijíti,

peníze falešné dělati - hanba, hádka, bída