Pekař


Pekař aneb krám pekařský - v dobrou budoucnost můžeš doufati, též však osobu mlsnou za ženu můžeš dostati