Pavouk


Pavouky viděti v pavučinách - pilnost a povzbuzení, též peníze dostati