Papoušek


Papouška viděti - očerněn býti, mluvit ho slyšeti - protivné tlachání budeš poslouchati, krmiti - tlachnu za ženu dostaneš