Hovno  • Hovno ve snu viděti - záchod rychle hledati a v blízké době štěstí nalézti