Děti


Děti viděti hezké - jest dobře, hrát si viděti - veselé mysli býti, padat viděti - s bázní něco začínáš, nositi - lidumilnost
Dětské hry se cvičiti - nevinné radosti
Dítě s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc