Dědeček  • Vlastního dědečka ve snu viděti - Máte ve svém okolí někoho, kdo nad vámi drží ochranou ruku