Kategorie

Žába
Žáby, viděti - ošizení, roztržka s přáteli, v...

Zábava
Zábava se vzácným pánem - štěstí a čest

Zabít
Zabit býti - budeš se něčeho strachovati

Záclona
Záclonu odhaliti - skrze zvědavost si ublížiti

Záda
Záda svá vlastní viděti - bídné stáří, klopota

Zadek
Zadek viděti svůj vlastní - hanba, ženský -...

Zahrada
Zahrada ovocná - dědictví, šťastné manželství,...

Zajíc
Zajíce, jísti - spokojenost, stříleti - štěstí

Žalář
Žalář, v něm býti - povýšení Žalářník - dobrý...

Záloha
Zdá-li se Vám ve snu o finanční záloze nebo...

Žalud
Žaludy, sbírat viděti - výhra, radost, viděti -...

Žaludek
Žaludek, viděti - ztráta, nemocný míti - jmění...

Zámek
Zámek, viděti - jest dobře, do něj vejíti -...

Zametat
Zametati - odměna

Zamilovat se
Zamilovati se - smutné zkušenosti

Zápas
Zápasiti - do nebezpečí přijíti, a druhého...

Zastavárna
Zástěru si vzíti - potlačen a týrán býti,...

Zastavárna
Zastavárna - vážnost, statečnost

Zatmění
Zatmění měsíce - ztráta na majetku, též...

Závoj
Závoj, míti - přetvařovati se, někoho jiného...

Závora
Závora - tajné starosti

Zavraždit
Zavražděn býti - starosti, úzkost

Zavřít
Zavřen býti - ztratíš jeden úd těla

Zazdít
Zazdíti něco viděti - nějakou obživu ztratiti

Zbraně / Zbrojení
Zbraň, mnoho - nespokojenost, ve zbrani se...

Žebra
Žaludek, viděti - ztráta, nemocný míti - jmění...

Žebrák
Žebráka viděti - budoucnost plná starostí,...

Žebřík
Žebřík do okna viděti opřený - okraden nebo...

Zeď
Zeď, přes ni lézti - nesnáze přemoci, lásky...

Zelenina
Zeleninu jísti - nemoc

Železo
Železo kovati - svár a hádka, řeřavé viděti -...

Zelí
Zelí jísti - dlouhá chvíle

Země
Zem, černou viděti - starost a smutek, žlutou -...

Zemřelí / Duchové
Zemřelé viděti, kteří jsou ještě na živu -...

Žena
Ženu svou jinému oddati se viděti - zjinačení...

Ženit se
Ženichem býti - příjemnosti Ženiti se - brzká...

Žezlo
Žezlo míti - nedostatek, bída, starosti

Žid
Žid - škoda Židy, od nich nějakou službu míti...

Žíla
Žíly viděti - duševní strach, viděti otevřít -...

Zisk
Zisk, v obchodě - dobrá strava, ve hře - štěstí...

Žito
Žitné pole viděti - užitek, radost, klasy...

Žízeň
Žízeň míti - truchlivost a nepokoj, když ji...

Zlato
Zlaté a stříbrné věci míti - lichotníky máš...

Zločinec / Zloděj
Zločince viděti - smrt tvých přátel Zloděje...

Žloutenka
Žloutenku míti aneb viděti - nahodilé štěstí

Žluč
Žluč v sobě cítiti - ztráta, mrzutost, domácí...

Znamení
Znamení na nebi - škoda, ztráta

Známost
Známost - protivenství

Znásilnění
Znásilnění ve snu prožíti - v brzké době Vás...

Žně
Žně míti při špatném počasí - zlé znamení, býti...

Zpěv
Zpěv, slyšeti - neštěstí, zármutek, ptačí...

Zpovědník
Zpovědníka viděti - je načase přivést své...

Zrcadlo
Zrcadlo viděti - churavé tělo míti před ním...

Zuby / Zubař
Zub ztratiti - ztratiti drahého přítele,...

Zvěřina
Zvěřinu, míti - velká radost, jísti - dobrý...

Zvíře
Zvířata nebo zvíře ve snu viděti, brzké pomluvy...

Zvon / Zvonit
Zvoniti - bázeň Zvonit slyšeti a toho se...

Zvracet
Zvraceti - různá neštěstí, chudým dobře,...

Zvuk
Zvuk polní trubky slyšeti - nemocným smrt