Kategorie

Váha
Váhy v ruce držeti - nejistým býti

Vandrovat
Vandrovati - úmrtí, do Ameriky - ztráta, neštěstí

Vánoce
Vánoční dary, dáti - lakomost dostati -...

Vánoční cukroví
Zdá-li se Vám ve Vašich snech o vánočním...

Vánoční dárek
Zdá-li se Vám o vánočních dárcích, brzo chudoba...

Vápno
Vápno - stavitelům vydání, ostatním cesta

Vařečka
Vařečka - veselost

Varhany
Varhany, na ně hrát - ve svém povolání se...

Včelka
Pokud ve snu vidíte včelku, čeká vás spoustu...

Včely
Včela, viděti - dobré znamení když létají...

Vdova
Vdovu viděti aneb s ní spáti - dobré zprávy...

Večer
Večernici viděti - marná naděje Večerní hudbu...

Večeře
Večeře - těžký sen Večeře Páně, jdeš-li k ní -...

Vědro
Vědro - obdržeti útěchu

Vejce
Vejce, míti - domácí snášenlivost, zisk, najíti...

Vějíř
Vějíř - budeš ošizen, zdůvodněná žárlivost

Velbloud
Velblouda viděti - něčeho neobyčejného se...

Velikonoce
Velikonoce slaviti - smutek a zarmoucené dny...

Velký snář
Zjistěte, co Vám osud říká ve snech, velký...

Velryba
Velrybu viděti - hrozné nebezpečí

Vemeno
Vemeno kravské - požehnání, dar

Věnec
Věnec z dubových listů plésti - budou uznány...

Vepřové
Vepřové maso - starost o budoucnost, jísti - v...

Veš
Vši, od nich trápen býti - nemilou cestu muset...

Veslovat
Veslovati - těžkou práci dostati

Vesnice
Vesnici viděti, hezkou - dobré příjmy, chudou -...

Veverka
Veverky, viděti - svobodným stav manželský,...

Věž
Věž, s okrasami viděti - velký zisk míti,...

Vězení
Vězení, v něm býti - hádka, nepříjemnosti,...

Víno
Vinárna, v ní býti - hloupé řeči mluviti Vinné...

Vítr
Vítr hučet slyšeti - protivenství

Vítr
Větry slabé - dobře, silné - zrádné osoby okolo...

Vlas
Vlásenkář - neštěstí, smutek Vlasy, dobře...

Vlaštovka
Vlaštovčí hnízda, rozbourati - nepřejícím býti,...

Vlk
Vlk, s ním hráti - zvýšení radosti, vlka...

Vnouče
Vnoučata, viděti, jejich nohy - stálý zdar

Voda
Vodní hady viděti - pro nemocné uzdravení...

Voj
Voj u vozu - dosáhneš svého cíle

Voják
Vojáky viděti - trampoty, starosti, ztráta

Vosa
Vosy, od ní píchnut býti - starost a dlouhá...

Vosk
Vosk bílý viděti - nevinnosti se zastati, žlutý...

Vousy
Vousaté lidi - zlost Vousy, máš-li zrzavé -...

Vrabec
Vrabce slyšeti neb viděti - pomíjející láska a...

Vrána
Vránu jednu viděti - výhru udělati Vrány,...

Vrásky
Vrásky míti na obličeji - až do stáří mladiství...

Vrátný
Vrátný - přijíti do utrhačných pomluv

Vražda
Vraždu spáchati nebo spáchat viděti - čeká vás...

Vrch
Vrch, stojíš-li na něm - odstraníš všechny...

Vřed
Vředy, na rukou - zármutek, na zádech -...

Vstávat
Vstávati, z postele - nemoc, ze židle - dobré...

Vůl
Voly, hlídati - radost, spolu se potýkati -...

Vůz
Vůz převrhnout se viděti - brzké neštěstí, s...

Vůz
Vozík, do něho sedati - radost, štěstí Vozy...

Výbuch
Výbuch - leknutí

Vydra
Vydru chytiti - štěstí, viděti nebo od ní...

Vyhnanství
Vyhnanství, sám do něj jíti - odstranění všech...

Výklad snů
Viděti ve snech snář - značí spokojený a dlouhý...

Výklenek
Výklenek, v něm státi - sejíti se s milovanou...

Vyložit
Vyložit a prodávat - dobře

Vymetat
Vymetat sklep - neštěstí v obchodě, světnici -...

Výr
Výra viděti - pobožného člověka poznati

Vyrážka
Vyrážka na těle - opovržení, nevěra v manželství

Vyšívání
Vyšívání, šaty míti vyšívané - čest a užitek

Výskat
Výskati - špatná společnost, slyšeti -...

Výslech
Výslech - tajný hřích

Výstřel
Vystřelení z děla slyšeti - hrozící záhuba

Vysvobodit
Vysvoboditi někoho - požehnání v obchodě

Vyzáblost
Vyzáblý býti - hádka, škoda, starost

Vzduch
Vzduch, viděti čistý a jasný - štěstí v...