Kategorie

Učení
Učence viděti - oklamán býti Učení - něčeho...

Ucho
Ucho, za něj tahán býti - upomínání, do ucha...

Učitel
Učitele vyučovat viděti - dobrý úsudek si o...

Uctivost
Uctivým, k někomu býti - poníženost, jiný k...

Udice
Udici, viděti - budeš ošizen a pronásledován...

Udusit se
Udusiti se - brzké uzdravení

Uhlí
Uhelné doly viděti - sňatek s vdovou Uhlí,...

Úhoř
Úhoř, vytáhneš-li jej stáhnutého - vysvobození...

Ukazatel
Ukazatele cesty viděti - na něco si vzpomeneš

Úl
Úl viděti - radost a užitek

Umřít
Umírajícímu útěchu slibovati - do dobré pověsti...

Umrlčí (Mrtvou)
Umrlčí kosti viděti - různice, hádka Umrlčí...

Umyvadlo
Umyvadlo s vodou - blízké úmrtí

Umývat se
Umývati se - bohatším býti

Uniforma
Uniformu míti - čest a sláva

Úpadek
Úpadek, bankrot - jistá záležitost se ukončí

Upadnout
Upadnouti - umříti

Útěk
Útěk, někomu pomoci k útěku - pro dobrotu na...

Úzkostlivost
Úzkostlivost srdce míti - brzká smrt

Úžlabina
Úžlabina, výmol - zlé znamení, v ní vlka viděti...