Kategorie

Šachy
Šachy hráti - hádka

Sádlo / Špek
Sádlo nebo špek jísti - spokojenost, viděti -...

Safír
Safír - nemile zdržován býti

Salát
Salát, sázeti - k něčemu se odvážiti, jísti -...

Šálek
Šálek, u něj píti - štěstí v lásce, rozbíti -...

Samet
Samet - vážnost a majetek

Sáňky
Sáňky - užitek, veselí

Šašek
Šaška viděti - nuda

Šaty
Šaty žluté - faleš černé - do zármutku přijíti...

Šavle
Šavle, s ní zacházeti - štěstí a vyznamenání,...

Sázka
Sázeti - zdraví, zámožnost Sázku udělati -...

Schody
Schody viděti - radosti se dožíti, na ně...

Sedmikráska
Sedmikráska - zasnoubení, povyražení

Sekat
Sekat trávu zelenou - dobré časy, suchou -...

Sekera
Sekera - nebezpečí života

Sele
Selátko krmiti - chraň se před kejklíři

Seno
Seno, pěkné a voňavé - vážné události, viděti...

Šerm
Šermířský mistr - nepřátelství Šermovati -...

Sex
Sex ve snu provozovati: Kdo je tím druhým nebo...

Šibenice
Šibenici, na ni odsouzen býti - velké cti...

Silnice
Silnici dlouhou uprostřed krásných domů viděti...

Šíp
Šíp, s ním stříleti - sám sebe do neštěstí...

Sirotek
Sirotek jako hlavní obsah Vašich snů znamená...

Síť
Sítě, na lov s nimi jíti - šťastné řízení

Síto
Síto - s nějakou prosbou neuspěješ

Skála
Skály - velké úmysly, ale též nepřízeň všeho druhu

Sklad
Sklad zbraní - nepokoj a válka

Sklenice
Sklenici vodou naplniti - zdraví

Sklep
Sklep - nemoc, do sklepa jíti - jistota před...

Škola / školák
Pokud Vás škola pronásleduje i ve snech, tak...

Skořice
Skořice - přátele v cizině míti

Škraboška
Škraboška - tanec

Skříň
Skříň, něco do ní uložiti - v něčem se omeziti,...

Skřivánek
Skřivánka viděti aneb slyšeti - brzké povýšení

Sláma
Sláma roztroušená - nedostatek, bída, na slámě...

Sláva
Slávu si vydobýti - s úřady mít co činiti

Slavík
Slavík - štěstí

Slavnost
Slavnosti býti přítomen - starost a nouze

Slepec
Slepec, když jej vezeš - budeš mít příležitost,...

Slepice
Slepici hezkou velkou viděti - štěstí v lásce,...

Slíva
Slívy jísti aneb viděti - mrzutosti a špatné časy

Slon
Slona viděti - velké plány, na něm jezditi -...

Sloup
Sloupová chodba - čest a bohatství Sloupy...

Slunce
Slunce vycházející viděti - dobré návěští,...

Slunečnice
Slunečnici viděti - tvá horoucí láska zůstane...

Služebník
Služebníků mnoho - nemoc

Slza
Slzy - důstojnost, nenadálá radost

Smetana
Smetana - štěstí

Smíření
Smíření - dlouho trvající nemoc

Smrk
Smrk - klam

Smrt
Smrt viděti - dlouhé živobytí

Smutek
Smuteční hudba - bída Smuteční vrba - smutek...

Snář online zdarma
Zjistěte, co Vám osud napovídá ve snech! Jedině...

Snář online
Zdál se Vám v noci sen a Vy chcete vědět, co...

Snář
Snář, vykládačku snů o radu žádati - oklamán býti

Sňatek
Sňatek manželský uzavříti - truchlivost, nemoc...

Šněrování
Šněrovačku obléci - skrze marnivost připravené...

Sníh
Sněhové laviny padat viděti - zármutek Sněhové...

Šňůra
Šňůru zlatou míti - znamenité polepšení svého...

Sny o pavoucích
Trápí vás děsivé sny o pavoucích noc co noc...

Sny o penězích
Zdá-li se vám o tom, že nemáte žádné peníze, že...

Socha
Sochu viděti - rozpaky

Sokol
Sokola létat viděti - oklamán budeš

Souboj
Souboj míti s někým - roztržka mezi přáteli...

Soud
Soud, před porotou státi - hledáš své právo...

Soused
Souseda nebo sousedku viděti - nebezpečí

Sova
Sovy viděti - nespokojenost, úmrtí

Špaček
Špačka míti, chytiti, viděti - do nepříjemností...

Špalek
Špalek, o něj se uhoditi - býti uražen, dříví...

Spát
Spáti u milence nebo milenky - se starostmi...

Špendlík
Špendlík v ruce míti nebo zvednouti -...

Spis
Spisy obdržeti - proces míti

Společnost
Společnost, v ní býti - s hrdopychy a nejapnými...

Srdce
Srdce zarmoucené míti - nemoc, krvácet viděti -...

Srnka
Srnku skákat viděti - povyražení ve společnosti

Šroub
Šroub viděti - od jiných uštván býti

Srp
Srp - zisk

Stádo
Stádo dobytka - zámožnost

Stan
Stany vojenské viděti - brzká hádka nebo vojna

Stáří
Starým býti - svoboda Staré lidi s šedivými...

Statek
Statek krásný míti - spokojenost

Šťáva
Šťávu chutnou užívati - uzdravení, vytlačiti -...

Stehlík
Stehlíka zpívat slyšeti - pozvání

Stehna
Stehna veliká a silná - zdraví, úspěšné děti

Štěně
Štěně ve snu viděti - Přátelé ve Vašem okolí...

Štěnice
Štěnice viděti - dlouhá chvíle, hněv, dotěrná...

Štěstí
Štěstí míti - pronásledování

Štětec
Štětec viděti - s hlupáky zaměstnán býti

Štír
Štíra viděti - tajné nepřátele hledati

Štít
Štít, míti - do rozepře zapleten býti Štít na...

Šťovík
Šťovík jísti - trápení, váznutí obchodu

Strašidlo
Strašidla, mnoho viděti - bída a nouze...

Stráž
Stráž viděti - protivenství, nedůvěru míti

Střecha
Střechu viděti - dostane se ti cti

Střep
Střepy - k veselé slavnosti přijíti

Střeva
Střeva viděti - radost a láska

Střevíce
Střevíce dostati nové - své přátele přemoci...

Stříbro
Stříbrné nářadí míti - v dobrých okolnostech...

Stříkačka
Stříkačku ( hasící ) viděti - končící milování,...

Strom
Strom, je-li bez květu - tvá záležitost se...

Strup
Strupy míti aneb dostati - špatným býti

Strýc
Strýce ve snu viděti, znamená velké problémy v...

Studna
Studna - štěstí, když z ní voda přetéká - velká...

Studovat
Studovati - radost a spokojenost

Stůl
Stůl, u něho seděti - radosti se dočkati

Sud
Sud viděti bez dna - marné namáhání, před sebou...

Sůl
Sůl - snášenlivost, rozsypati - mrzutost, o...

Šunka
Šunka všeobecně - dary obdržeti Šunku jísti -...

Sup
Supa viděti - zlá nemoc, přemoci - štěstí,...

Šustění větru
Šustění větru - neštěstí

Svatba
Svatbu viděti - nemoc, míti - radovánkám jsi...

Svazek klíčů
Svazek klíčů - jsi podporován nebo někoho...

Švec
Ševce viděti - velké výlohy Ševcovské nářadí -...

Svět
Svět viděti - strach a nouze

Světlo
Světlo zhasnouti - něco zlého zamýšleti nositi...

Svíčka
Svíčky jasně hořet viděti - na veselý ples...

Svoboda
Svobodný stav - žalost, svobodným - stav...

Sypací hodiny
Sypací hodiny - nemoc aneb smrt

Sýr
Sýr jísti - zdraví, zisk, krájet viděti -...