Kategorie

Rabín
Rabína viděti aneb s ním mluviti - štěstí

Řád
Řády viděti aneb nositi - dobrou službu obdržíš

Radnice
Radnice - skrze škodu moudrým se státi Radní...

Radovat se
Radovati se - bolest a zármutek

Ráj
Ráj - spokojenost v životě

Rak
Raka viděti - zdar započatému dílu, jísti -...

Rakev
Rakev viděti s umrlcem - brzká smrt, prázdnou -...

Rákosí
Rákosí ve vodě viděti - vrtkavého mínění býti

Ramena
Ramena - milost, bohatství, když je jich více -...

Rampouch
Rampouchy na střeše viděti - lásky obapolné...

Ranec
Ranec svazovati - budeš konat cestu

Řeč
Řeč, když někdo zlou drží - nepříjemnost z...

Ředkev
Ředkev loupati - posměch

Řeka
Řeku čistou viděti - čisté úmysly míti, kalnou...

Relikvie
Relikvie - velké ztráty

Řepa
Řepu viděti - rodinné štěstí, cukrovku na poli...

Řetěz
Řetěz na krku nositi zlatý - poctěn býti

Réva
Révu ( hrozny ) viděti - domácím hospodářům...

Řezník
Řezníka viděti - sám sebe poraniti aneb od...

Řídit
Říditi něco - utrpíš ztrátu

Rodiče
Rodiče a prarodiče viděti - obnovení dřívějších...

Rolník
Rolníka potkati - štěstí

Rovina
Rovinu aneb pláň viděti - štěstí a veselost

Rozchod
Rozchod s milovanou osobou ve snu viděti,...

Rozinka
Rozinky - trápení a starost

Rozkaz
Rozkaz - dobrá služba

Rozmarýn
Rozmarýn - dobrá pověst

Rozvaliny
Rozvaliny - dlouhé stáří

Rtuť
Rtuť - poznáš větroplacha

Ruce
Ruce - trápení, starost uříznuté nebo spálené...

Ručník
Ručník - porod

Rukavice
Rukavice oblékati - radost, ztratiti - svár a...

Rukávy
Rukávník nositi aneb viděti - zlé časy Rukávy...

Rukojmí
Rukojmí - dobře

Rum
Rum píti - všelijaké věci prováděti

Růže
Růže kvetoucí - radost a veselí krásně červené...

Růžová
Růžovou kytku svázati - brzký sňatek Růžová...

Ryba
Ryby chytati - ošizen a oklamán býti vidět...

Rybíz
Rybíz jísti - dobře

Rybník
Rybník - košem dostaneš, kalný - bolest, klidný...

Rychlá chůze
Choditi rychle - tvá záležitost jest spěšná, a...

Rytíř
Rytíř - velké cti dosáhneš

Rýže
Rýži jísti - přírůstek jmění