Kategorie

Pacholek
Pacholek - ošizení

Padat
Padati z výšky - ztráta cti a jmění, do...

Palác
Palác, v něm přebývati - do přízně se dostati...

Palec
Palec - překážka ve tvém zaměstnání

Palma
Palma - vyznamenání ve společnosti

Pánev
Pánev, vidíš-li mosaznou nebo měděnou - věrnost...

Panna
Pannou zůstati - odřeknutí, pannu za manželku...

Panoš
Panoš - důvěra v sebe samotného

Panovat
Panovati - nemocným smrt, chudým málo platné...

Pantofle
Pantofle - pokoj, spokojenost, zámožnost

Papež
Papeže viděti aneb s ním mluviti - dobrá mysl a...

Papír
Papír viděti - nevinu dokázati, popsaný -...

Papírový drak
Draka papírového pouštěti - radost, živého...

Papoušek
Papouška viděti - očerněn býti, mluvit ho...

Paprika
Paprika - mrzutost

Parohy
Parohy viděti - pro ženaté a vdané není dobře

Past
Past - jistota

Pastýř / Pastva
Pastvu a dobytek na ní viděti - nebezpečí...

Pata
Pata u nohy, je-li bolavá - pro každého neštěstí

Páv
Páv s roztaženým ocasem - od lesku se nechat...

Pavouk
Pavouky viděti v pavučinách - pilnost a...

Pečení
Péci chléb - dobrá zpráva na cestě, koláče péci...

Pěchota
Pěchotu viděti - drahota

Pekař
Pekař aneb krám pekařský - v dobrou budoucnost...

Peklo
Peklo viděti - změna v životních okolnostech,...

Peníze
Peníze počítati - lakota, obdržeti - jsi málo...

Pentle
Pentle - štěstí a spokojenost

Pepř
Pepř - potupné nakládání s tebou

Peří
Peří bílé viděti - očištění od falešného...

Perla
Perly - zármutek, strasti, osamělost, drahota

Perník
Perník - nevinná radost

Pes
Výklad snu na slovo pes v našem online snáři:...

Pes
Pes myslivecký - cizí statek dostati

Pětržel
Petržel - vnitřní klid

Pevnost
Pevnost - dobrá zpráva

Piano
Piano hrát slyšeti aneb sám na něm hráti -...

Pijavice
Pijavice - lichva, zištnost

Pilník
Pilník obdržeti - výstraha

Pilulka
Pilulky bráti - zdraví

Písek
Písek - nejistota

Pistole
Pistole - udatnost

Pití
Píti ze skleněné nádoby - vyzrazení tajemství,...

Plachta
Plachty odvazovati aneb natahovati - příznivé...

Plamen
Plamen plápolavý - bohatství, když se ale uhasí...

Plášť
Plášť nový obléknouti - konec starostí,...

Plátno
Plátno - zámožnost

Plavčík
Plavčíka viděti - do sváru přijíti

Ples
Ples, jsi-li na něm přítomen - dědictví a štěstí

Plést
Plésti punčochy - starosti, protivenství

Plíce
Plíce raněné - hrozí ti nebezpečí

Plivat
Poplivati - ztráta vážnosti

Plot
Plot, u něj státi - překážky, přeskočiti -...

Pluh
Pluh míti aneb viděti - poctěn býti

Plukovník
Plukovníka v uniformě viděti - poctěn býti

Pochodeň
Pochodeň nositi - jsi milován, hořet viděti -...

Počítat
Počítati a nepřijíti ke konci - obžaloba Počty...

Podkova
Podkovu najíti - protivenství ujdeš, viděti -...

Podvazek / Podvazky
Podvazek najíti - štěstí v lásce Podvazky -...

Pohár
Pohár, když z něj piješ - dobré časy tě čekají,...

Pohřeb
Pohřeb tvého známého či příbuzného - dobrý...

Poklad
Poklad najíti - šťastný býti, kopati -...

Pokrm
Pokrm ve snu viděti - na duševní pohodu dbáti

Pokuta
Pokutu peněžitou dostati - výhra a čest

Polévka
Polévku jísti - nemocným uzdravení, zamilovaným...

Polibek
Políbení aneb hubičku nabízeti - s prosbou...

Policie
Policii viděti - starost a trest

Politik - Kalousek
Politika (a ještě ke všemu ministra financí...

Polštář
Polštář - skryté slzy

Pomeranč
Pomeranče - trápení a nouze

Pomník
Pomník sobě postavit viděti - opovrhuje se tebou

Pomsta
Pomsta - dlouhá pře

Popraviště
Popraviště - cti a vážnosti dosáhnouti

Porcelán
Porcelán - zámožnost

Porod
Pokud se vám zdá o porodu, značí to, že vás...

Pošta
Pošta - nemocným dobře, zdravým nepříjemně...

Postel
Postel, ležíš-li sám v ní - nebezpečí, nese-li...

Potkan
Potkany viděti - nepokojné noci tě čekají,...

Potok
Potok, teče-li do tvého domu - zvětšení...

Potopa
Potopa - neštěstí, ztráta v obchodě Potopiti...

Potrat
Potrat ve snu viděti - v blízké době Vás čekají...

Poupě
Poupě - radost

Poušť
Poušť, putovati v ní - velká nouze tě čeká

Poustevník
Poustevníka viděti - s pokrytci jednati

Pouta
Pouta aneb okovy viděti - zajetí, jimi býti...

Pouzdro
Pouzdro - tobě ukradenou věc zase obdržíš

Povodeň
Povodeň - bída

Pozdrav
Pozdravit známé - dobře Pozdraven od někoho...

Prach
Prach střelný - přemýšleti

Prádlo
Prádlo - zlé pomluvy, klepy, pověsiti - konec...

Pramen
Pramen, něho píti - uzdravení v něm se koupati...

Pranýř
Pranýř - chudým užitek

Prapor
Prapor - nesnáze a žalosti, černý - nepřítele...

Prase
Prase viděti - mnoho radosti, krmiti -...

Přehlídka
Přehlídka vojenská - strasti a nemoc

Přeslička
Přeslička - před určitou osobou se chraň

Příkop
Příkop, přes něj přeskočiti - budeš od jiných...

Přísaha
Přísahati sám aneb slyšeti - smutek, zlé zprávy...

Přístav
Přístav u moře viděti - dobré zprávy, u jezera...

Prkno
Prkna řezati - svatba

Probodnout
Prodávati něco - důležitou známost započíti...

Procházka
Procházka, býti na ní sám - pokoj, dva milující...

Prorokovat
Prorokovati - tajemství

Prostěradlo
Prostěradlo - těžká nemoc

Provaz
Provaz plést viděti - ohrožení zámožnosti, po...

Prsa
Prsa hezká ženská viděti - stálost v lásce,...

Pršet / Déšť
Pršet viděti - dobré žně

Prskavky
Prskavky - na ples býti pozván

Prst
Prsty hezké míti - vážnost

Prsten
Prsten - láska, darem dostati - pokoj, ze zlata...

Průjem
Průjem míti - starost, trápení

Psaní
Psaní obdržeti a čísti - splnění tvých žádostí...

Pšenice
Pšenici viděti - pilnost a vytrvalost

Pstruh
Pstruhy v čistém potoku neb rybníku viděti -...

Ptáci
Ptačí hnízda najíti - velké radosti se dožiješ,...

Pudl
Pudl - věrnost

Pudr
Pudr koupiti - marnotratnost

Půjčovat
Půjčiti někomu něco - nevděk Půjčovna - bloudění

Pumpa
Pumpa - příjemné překvapení

Punčochy
Punčochy, obyčejné - ne docela zle, hedvábné -...

Puška
Puška, z ní stříleti - čeká tě lehkomyslnost,...

Pysk
Pysky červené - dobře se starati o vzdálené...

Pytel
Pytel těžký nositi - strastiplné časy, viděti -...

Pytlák
Pytlák - štěstí na cestách