Kategorie

Obchod
Obchod vlastniti - nenadálé štěstí, přízeň...

Oběd
Obědvati - neštěstí, ve společnosti - škodlivá...

Oběsit
Oběsit viděti - zlých dnů se dočkati Oběšen...

Obličej
Obličej viděti hezký - do smrti daleko, hezké...

Obloha
Oblohu jasnou viděti - štěstí, tmavou - smutek

Obočí
Husté obočí znamená trvalé štěstí v lásce, ale...

Obojek
Obojek míti aneb viděti - štěstí a zdar

Obr
Obry viděti - dědictví, úspěch

Obraz
Obraz, maluješ-li - kdo se učí, tomu dobře,...

Obruč
Obruč na sud pobíjeti - přistoupíš k novému spolku

Obžalovat
Obžalovati někoho - nepřátelství jiných, svou...

Ocas
Ocas - soužení když je dlouhý, koňský - pomoc...

Ocel
Ocel - odháníš tajemnou věc Ocet rozlíti -...

Oči
Oči zavřené - zjistíš, že jsi byl oklamán Oční...

Očistec
Očistec - hříchy páchati

Oheň / Ohniště
Oheň viděti - s láskou lnouti ke své rodině,...

Okno
Okno, otevřené - štěstí a spokojenost zavřené...

Oko / Oči
Oko, černé - bída, modré - radost

Okov
Okovy viděti aneb míti - dlouhé uvěznění

Okrasa
Okrasu míti na sobě - lakota

Olej
Olej do nádoby chytati - užitek, dobrý obchod,...

Oliva
Olivový strom - brzký sňatek Olivy jísti -...

Olovo
Olovo - neustálé překážky a dlouhá nemoc

Oltář
Oltář - útěcha a rozkoš, když je rozházený -...

Opice
Opice viděti - pochlebníci tě ošidí, mluvit...

Opilost
Opilým býti - tvé jmění se zvětší, jsi-li...

Oplatka
Oplatky jísti - hádka, viděti - brzy obdržíš...

Orat
Orati - navrácení ženy a dítek domů, též dobrý...

Ořech
Ořechový louskáček v ruce míti - o něčem...

Orel
Orel, když ho máš na hlavě - brzká smrt Orly...

Osel
Osla viděti - třenice, koupiti - šetrnost, na...

Oštěp / Kopí
Oštěp aneb kopí viděti - nenávist a nepřátelství

Ostrov
Ostrov viděti - samota, na něm býti - obdržíš...

Ostruhy
Ostruhy nositi - marnivost

Otec
Otec, jej mrtví mrtvého viděti - velmi zle...

Otrok
Otroky viděti - starost, bída

Otvor
Otvory ve zdi - dobrá nálada

Ovce
Ovce pásti - štěstí, jmění, když jsou bílé -...

Ovoce
Ovoce na stromech viděti - dobré znamení, jísti...

Ozbrojit se
Ozbrojiti se - budeš mít nepřátele

Ozdoba
Ozdobu viděti - rodičům smrt