Kategorie

Nábřeží
Nábřeží viděti - ochrana před nepřítelem

Nádhera
Nádhera - snížení výdělku

Nádoba
Nádoby roztlučené viděti - leknutí a hádky, na...

Nahota
Nahého muže viděti - strach a hrůza, je-li...

Nakupovat
Nakupovati - užitek

Nápis
Nápisy na náhrobcích čísti - smutek

Nápoj
Nápoj, píti dobrý - své zdraví milovati,...

Náprstek
Náprstek nositi - marná snaha

Nářadí
Nářadí stolařské míti - dobrý prospěch a štěstí...

Náramek
Náramek, obdržíš-li jej darem - budeš milován...

Narodit
Naroditi se - pro muže znamená ztrátu ženy,...

Nástroj
Nástroje hudební, hráti na ně aneb viděti na ně...

Natírat
Natírati něco, černě - nemoc, červeně - radost,...

Náušnice
Náušnice, najíti - štěstí a výhra, ztratiti -...

Návštěva
Návštěva u lékaře - užitek Návštěvu dostati -...

Nebe
Nebe, jasné viděti - mnoho radosti, červené -...

Neduživost
Neduživým býti - od nemoci pokoj Neduživé...

Nemoc / Nemocnice
Nemoc hlavy aneb krku - oteklinu dostati...

Němost
Němé viděti - čest, důstojnost Němým býti -...

Nepřítel
Nepřátele míti - svým chováním pohoršíš...

Neštovice
Neštovice dostati - podvodem zbohatneš, máš-li...

Nestvůra
Nestvůru viděti - trápení, zmaření nadějí

Netopýr
Netopýr - nejistý výsledek v počínání,...

Nevěsta
Nevěstu viděti - dobrý obchod, blízká svatba

Nevinnost
Nevinnost ztratiti - hanba

Noc
Noc, v noci choditi - zastavení obchodu, když...

Noha / Nohy
Nohy, máš-li jich mnoho - pro obchodníky...

Nos
Nos velký míti - spokojenost rozdvojený viděti...

Notář
Notáře přicházejícího viděti - důležité noviny,...

Novinka
Novinku slyšeti - stane se opak tvého snu

Noviny
Noviny čísti - posměch

Nudle
Nudle - návštěva

Nula (0)
Nulu ( číslo ) viděti - vážnost a jmění

Nůž / Nůžky
Nůž viděti - pozvání do společnosti Nůž...