Kategorie

Kabát
Kabát úzký míti - nemoc, s kožešinou -...

Kabela / Kabelka
Kabela pošťácká, když máš aneb jednu najdeš -...

Kadeře
Kadeře viděti - pyšný býti Kadeře obdržeti...

Kadidlo
Kadidelnici viděti - pochlebování poslouchati...

Kalamář
Kalamář převrhnouti - potká tě velké neštěstí...

Kalendář
Kalendář viděti aneb míti - zachovalejší život...

Kalhoty
Kalhoty viděti aneb oblékati - pokoj a jistota

Kaluž
Kaluž viděti - nechuť míti, do ní padnouti - do...

Kamarád
Kamarády viděti - máš se před nimi co chrániti

Kámen
Kámen, přes něj krok udělati - strasti a...

Kanárek
Kanárka vidět aneb slyšet zpívat - jalové...

Kancelář
Kancelář viděti aneb v ní býti - velká ztráta

Kanec
Kance divokého viděti - strachovati se,...

Kapitál
Kapitál v penězích - chudoba

Kaplan
Kaplan - statek

Kaple
Kaple - vnitřní zármutek

Kapr
Kapra viděti aneb míti - lepšího živobytí si...

Karafiát
Karafiát viděti - najdeš dobrého přítele,...

Kardinál
Kardinála viděti aneb s ním mluviti - štěstí v...

Kartáč
Kartáč - pomlouvání Kartáčem hlavu česati -...

Karty
Karty hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi,...

Kašel
Kašel - tajemství

Kaštan
Kaštan ( strom ) - spěch Kaštany viděti aneb...

Kat
Kata viděti - rozžehnání

Káva
Kavárna, v ní býti aneb viděti - něco...

Kavalír
Kavalír - ztráta

Kázání
Kázání slyšeti - bohabojnost Kázati sám - k...

Klacek
Klacek - námaha, obtížnost

Kladivo
Kladivo viděti - násilné s tebou zacházení, s...

Klášter
Klášter jeptišek viděti - zlé tušení v mysli...

Klavír
Klavír viděti aneb na něm hráti - spor mezi...

Klec
Klec, ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš...

Kleknout / Klečeti
Klečeti - čest vzdávati Klekání slyšet zvoniti...

Klenoty
Klenoty - chudoba

Kleště
Kleště bráti - ke zlosti puzen býti

Klíč
Klíč zlodějský viděti - budeš okraden, najíti -...

Klih
Klih, s ním se zamazati - nečistota

Klín
Klín aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti...

Klíště
Zdálo se Vám v noci o klíštěti a chcete vědět,...

Klobouk
Klobouk viděti - svobodu ztratiti, na hlavě...

Klouzačka
Klouzačka, na ní jezditi - pomíjející radost

Klystýr
Klystýr - zmatek ve tvých záležitostech

Kniha
Kniha - chudoba Knihy vážné čísti - dostane se...

Knír
Kníry - odměna, u ženské - něco hrozného se...

Knoflík
Knoflík - výhra

Koberec
- význam osciluje mezi pudovým symbolem...

Kobyla
Kobylu hezkou, sličnou - dobrou manželku...

Kocábka
Kocábku plavat viděti - tiché živobytí, v ní...

Kočár
Kočár, z něj vystupovati - ztráta jmění aneb...

Kočka
Kočky krmiti a s nimi si hráti - nevděkem...

Kohout
Kohout, když snese vejce - sláva, čest a...

Kojná
Kojná - nemoc a bída Kojnou, máš-li aneb...

Koktat
Koktati - pevné předsevzetí udělati

Kola
Kola - nemoc, když jsou rozlámaná - velké...

Komár
Komáry viděti - od nepřátel obelstěn býti

Kometa
Kometu viděti - drahé časy, s dlouhým ocasem -...

Komín / Kominík
Komín viděti - vyražení Komíny, z nich kouřiti...

Komnata
Komnata, je-li v ní svobodná osoba - svatba,...

Komorná
Komornou viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy

Kompas
Kompas - obdržíš dobrou zprávu

Koncert
Koncert, na něm býti - strast, slyšeti -...

Konev
Konev - dobré poselství, z ní píti - radost...

Konopí
Konopí přísti - domácí přičinlivost

Kontrakt
Kontrakt uzavříti - zjinačení svých osobních...

Kopí / Píka
Kopí aneb píku míti - čeká tě hádka, s ním...

Kopřiva
Kopřivy - hanebné přenáhlení

Kopyto
Kopyto - každý zůstaň u svého řemesla

Kořalka
Kořalku píti , a když nejsi opilý - někdo tě...

Koření
Koření jísti - je ti záviděno

Kořeny
Kořeny v zemi - hádka, svár, kopati -...

Kornout
Kornouty ( mnoho ) viděti - cizoložství se...

Koroptev
Koroptve viděti - všelijaké choutky míti,...

Korunování / Koruna
Korunován býti - smutek Korunování krále aneb...

Korupce
Jsou vaše sny plné korupce a obav? Znamená to,...

Kosa
Kosu míti aneb viděti - urážka od nepřátel,...

Košile
Košile práti - oblíbeným býti Košili,...

Kost
Kosti - mnoho práce dostaneš, ohryzovati -...

Kostel
Kostel viděti - zdržení od špatného předsevzetí...

Kostra
Kostru viděti - strachovati se, lidskou - mnoho...

Kotva
Kotvu viděti - přání a naděje se ti vyplní,...

Koule
Koule viděti - zlé časy s nimi hráti -...

Koupel / Koupati
Koupati se v čisté vodě - štěstí a zdraví, v...

Kouř
Kouř - zdánlivé štěstí, z komína - námluvy, v...

Kousat
Kousati - protivenství

Kovadlina / Kovat
Kovadlina - dostaneš stálou práci Kovat viděti...

Kozel / Koza / Kozy
Kozla skákat viděti - rozpustilé kousky uvidíš,...

Kožešina
Kožešinu viděti - prospěch v obchodu, obléci -...

Krajina
Krajinu hezkou viděti - dychtivost

Králík
Králíky viděti - slabost, jísti - zdraví, bílé...

Krám
Krám, okolo něj jíti - pokušení vzdorovati, do...

Krápník
Krápník, pod ním stát - do nepříjemností se...

Kráva
Krávu dojiti viděti - láska k polnímu...

Krejčí
Krejčího pracovat viděti - jmění sobě vydobýti,...

Křepelka
Křepelky viděti - špatnou novinu slyšeti,...

Kresba
Kresby pěkné - mnohého příjemného se dožiješ...

Krev
Krev, když teče od spícího - dojdeš ke škodě,...

Křídla
Křídla - zisk v obchodě

Kristus
Kristus, jemu se klaněti - radostí se dožiješ,...

Kříž
Kříž květinami okrášlený - domácí štěstí,...

Krk
Krk oteklý - štěstí viděti - dobré znamení...

Krokodýl
Krokodýl - nebezpečí

Kroupy
Kroupy - smutek, starosti

Křoví
Křoví, v něm se ukrýti - nebezpečí

Krtek
Krtek - mravně jsi zaslepen

Kruh
Kruh - chudým dobře, bohatým ztráta

Krůta
Krůty viděti - poblouznění mysli

Krysa
Když vidíte ve snu krysu, značí to, že přátelé...

Kuchař/ka (Kuchyň)
Kuchař - zbytečné vydání Kuchařka -...

Kufr
Kufr naplněný - bohatství, prázdný - nedostatek

Kukačka
Kukačka - se samolibými lidmi se setkati

Kukuřice
Kukuřice - výhra

Kulhat
Kulhati sám aneb viděti - není dobře, u...

Kůň
Kůň, na něm jezditi - brzké dokončení podnikání...

Kůň
Koně vraného - ukrutnost, na něm jezditi -...

Kuna
Kunu viděti - před zloději se chraň, zastřeliti...

Kuře
Kuřátka jísti - zádumčivost

Kuše / puška
Kuše aneb puška, rozlomíš-li ji - šťastná...

Kůže
Kůže - dobrý trh, vydělávati - velmi zle

Kvasnice
Kvasnice jísti - dlouhotrvající nemoc

Květiny / Květináč
Květináč s krásnými květinami - rozmnožení...

Kvočna
Kvočna - dobrý zdar

Kýchnout
Kýchati - dlouhé zdraví

Kyčle
Kyčle hezké kulaté a silné míti - šťastné...

Kyrys
Kyrys viděti - důstojnost nabýti Kyrysník -...

Kytara
Kytaru viděti - veselost

Kytka
Kytka, když ji dostaneš od osoby druhého...