Kategorie

Háček
Háčky míti nebo viděti - těžká práce

Had
Hada viděti - málo nového uslyšíš. Hadům...

Hádanka
Hádat viděti - těžké starosti, sám hádati -...

Hádka
Hádka mezi mužskými a ženskými osobami -...

Hadrník
Hadrníka viděti - budeš míti co do činění s...

Hadry
Hadry nositi - chudoba, sbírati - strastiplné...

Hák
Háky viděti - velké štěstí

Harfa
Harfu viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání

Harmonika
Harmonika ústní ( foukací ) - veselost

Hasit
Hasiti oheň - odměna

Hastroš
Hastroše viděti - dotíravé milence míti

Havran
Havrany viděti - od nepřátel obklíčen býti...

Hedvábí
Hedvábí potřebovati - dobrý obchod, dělati - ve...

Heřmánek
Heřmánek - uzdravení nemocným, trhati - budeš...

Hlad
Hlad míti - spořivost

Hlava
Hlavu viděti useknutou - ztráta nejlepšího...

Hlemýžď
Hlemýždě ( šneky ) lézt viděti - se světem...

Hnízdo
Hnízdo viděti - zamilovat se, ptačí plné -...

Hnůj
Hnůj, velké hromady - zlé znamení voziti -...

Hody
Hodování se účastniti - roztržka v lásce

Holení
Holič, když tě holí - budeš pomlouván Holiti...

Holub
Holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati,...

Honba
Honba - chuť k ženění, při honbě zvěř chybiti -...

Horko
Zdálo se vám o tom, že vám bylo horko? S horkem...

Horoskop
Zdají-li se vám sny o horoskopu a vašem...

Hospoda
Hospoda, v ní býti - sejíti se s dobrým známým,...

Host
Host, pozván býti jako host - ve svém očekávání...

Hostina (Hostinský)
Hostina - pomíjející radovánky Hostinským býti...

Houba
Houby viděti - podporován býti jedovaté -...

Housenka
Housenku viděti - ženskou připravíš do nesnází

Housle
Housle, slyšet na ně hrát - dobrá mysl, sám na...

Hovězí
Hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost,...

Hovno
Hovno ve snu viděti - záchod rychle hledati a...

Hra
Hru vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a...

Hra
Hra divadelní - žádoucí dobrý výsledek Hra...

Hrábě
Hrábě - domluva

Hrabě
Hrabě, s ním mluviti - poníženost

Hrách
Hrách sázeti - naděje v podnikání míti jísti -...

Hrad
Hrad, do něj jíti - nenadálé dobrodružství...

Hráz
Hráze, na nich pracovati - dobrý zdar v podnikání

Hřbitov
Hřbitov viděti a býti na něm - blízké štěstí...

Hrdlička
Hrdlička - věrnost, míti - smíření v lásce

Hřebík
Hřebík zatloukati - v zapletených případech...

Hrob
Hrob sesypat se viděti - svízele a nemoc v...

Hrom
Hrom slyšeti - hádky a starosti tě očekávají...

Hrozny
Hrozny jísti, zralé - obveselení, nezralé -...

Hruška
Hrušku jísti, zralou - rozkoš, nezralou -...

Hudba / Huebníci
Hudba - nemoc v hlavě, protivenství Hudební...

Hůl
Hůl, míti - lehkomyslnou milenku, o ni se...

Husa
Husy, viděti - výhra, zabíti - oprostíš se od...

Hvězda
Hvězdu jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v...

Hýřit
Hýřiti celou noc ve veselé společnosti - štěstí...