Kategorie

Galejník
jím býti: nadání k zločinnosti viděti: odvaha,...

Galoše
nositi - hrozí ti nebezpečí od vody.

Gatě (Kalhoty)
ztratiti - škoda na jmění

Gáže
velkou dostávati - pohoštění

Generál
viděti ho - rvačka v domě, podvod či mrzutost

Glycerin
píti - hysterie

Goliáš
potkati ho a s ním mluviti - pro ženu...

Granát
najdeš-li jej a zvedneš - nemoc polodrahokam...

Grešle
sbírati - chudoba a žebrota, též lítost

Grog
píti - dlouhé mrzutosti i nevěra

Groše
stříbrné nalézti - bohatství

Gruntovat
sebe viděti - nečekané objevení se pohřešované...

Guma
žiješ rád v nepravostech