Kategorie

Fabrika
Fabriku viděti - výnosný obchod, velkou - zdar...

Facka
Facku dostati - do zlé společnosti přijíti,...

Falešné peníze
Falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají

Fara
Fara - bezstarostná budoucnost

Farář
Farář - zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost

Fazole
Fazole jísti - nemoc, také špatná pověst,...

Fermež
Natírat s ní - úraz, přelévat nebo rozlít jí -...

Fialky (Fialka)
Fialky trhati - šťastné manželství viděti na...

Fíky
Vidět nebo jíst a chutnají-li ti - sladké -...

Fíky
Fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben...

Flétna
Flétna, na ni hrát - hádka a ztráta

Forman
Formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv

Foukat
Foukati - oheň, do rukou - dary někomu...

Františky
Františky voňavé zapáliti - na pochlebníka se...

Fůra
Fůru velkou viděti - obohacení