Kategorie

Dáma
Dáma - mrzutost

Daněk
Daňka zabíti - zvítěziti nad nepřítelem

Dar / Dárek
Dary obdržeti - čest a zisk získati Dárky...

Dědeček
Vlastního dědečka ve snu viděti - Máte ve...

Dědictví
Dědictví - chudoba

Dědina
Dědinu viděti - veselá společnost

Dělo / Kanón
Dělo aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek...

Dělostřelec
Dělostřelec - veselost

Déšť
Déšť velký - trvalé klopoty, mírný -...

Deštník
Deštník nositi - nedobře se brániti , slunečník...

Děti
Děti viděti hezké - jest dobře, hrát si viděti...

Děvče / Děvečka
Děvečku míti aneb viděti - podezření

Diadém
Diadém sobě nasaditi - budeš vyznamenán,...

Diamant
Diamant - nemoc, míti - mámivé štěstí,sbírati -...

Dieta
dietu a hubnutí ve snu viděti - brzké problémy...

Díra
Díra - nepokoj, do ní spadnouti - nemoc

Divadlo
Divadlo - zábava Divadlu učiti se - marná snaha

Divák
Divákem při nějaké slavnosti býti - do...

Divoch
Divocha viděti - veselý život míti

Divoká husa
Divoká husa - marné namáhání, divoká kachna -...

Dlaň
Dlaň plnou peněz míti - velká starost

Dláto
Dláto - násilím cíle svého dosáhnouti

Dlaždič
Dlaždiče viděti - těžce vydělané peníze

Dluh
Dluhy dělati - velká starost, platiti -...

Dlužit
Dlužen býti aneb dlužníka viděti - směřuješ k...

Doktor
Doktor v domě - drahota

Dort
Dort péci - radost

Doutník / Cigareta
Doutník ( cigáro ) kouřiti - marné přání

Dovolená
Chystáte se na dovolenou a máte nepříjemné sny?...

Drahokam
Drahokam na sobě míti - potupa, viděti - čest,...

Drát
Drát - budeš s neštěstím bojovati

Dražba
Dražbě přítomen býti - nemoc

Dřeváky
Dřeváky na nohou míti - jmění

Dřevěná chatrč
Dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří

Dřevo
Dříví kupovati - ocitneš se brzy v nouzi Dub...

Drn
Drn pěkně zelený - svatba

Drozd
Drozda černého viděti - ztráta

Drůbež
Drůbež ve vodě viděti - tvé přání se vyplní,...

Druh / Družba / Družička
Druh, společník - lenost a chudoba Družbou na...

Duch / Duchové
Duchovenstvo - dlouhý život plný trampot Duchy...

Dudy
Dudy slyšeti - venkovské vyražení

Duha
Duha na východě - velmi dobře, pro boháče jest...

Dukát
Dukáty viděti - veselost, najíti - šťastný...

Dům
Dům bourat viděti - odstranění nějaké překážky,...

Důstojník
Důstojníkem se státi - bohatým dobře, chudým...

Důtka
Důtku aneb domluvu někomu činiti - odvážlivým a...

Dveře
Dveře viděti spálené - tvá aneb tvého...

Dvojče
Dvojčata viděti - požehnání v manželství,...

Dvůr
Dvůr knížecí viděti - úklady činiti

Dýka
Dýka, býti s ní poraněn - smutné návěští,...

Dýmka
Dýmka, kouřiti - radost a zisk, roztlouci -...

Džbán
Džbán vodou naplněný - neštěstí džbán rozbíti...