Kategorie

Chalupa
Chalupu viděti - trpělivost v trápení, do...

Chlapec
Chlapec, těhotné ženě když se zdá, že má...

Chleba
Chleba péci - cokoliv započneš, podaří se ti,...

Chlév
Chlév kravský, v něm spáti - brzké zdraví, v...

Chochol
Chochol nositi na hlavě - nepokoj

Chřest
Chřest řezati - veselé dny zažíti, jísti -...

Chřestýš
Chřestýše hada viděti - rozepře

Chroust
Chrousty létat viděti - ztráta paměti, chytati...

Chrt
Chrta viděti - novina

Chudoba
Chudobný býti - všem dobře Chudobný lid (...

Chudobka
Chudobku trhati - venkovské vyražení

Chvála
Chváliti - dobrý přítel Chválu slyšeti - dobrá...

Chvojí
Chvojí zelené viděti - všem dobře

Chytat někoho
Chytat někoho - úklady