Kategorie B

Bába (Baba)
čarovati - zlé i dobré hladiti bábu -...

Babička
viděti ji: dobrá rada zapotřebí

Bábovka
jísti ji: dobré časy a příjemné žití

Bačkory
na nohou roztrhané - dlouhá cesta, veselost i...

Bagoun
jím býti - duševní porucha viděti ho - zasnoubení

Bahno
do něj šlápnout - nepříjemnosti nebo močál...

Bakchus
aneb bohyně viděti - špatná úroda vína

Bál
na něm být - pohřeb na něm tančiti - čeká tě...

Baldachýn
pod ním státi: úcta a vážnost. stojíš-li pod...

Balet
viděti: klamání a podvod.

Baletka
budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti

Balíček
nalézti - pozor na hloupé vtipy zahoditi -...

Balík
odesílati nebo zahoditi - ztráta dobrého...

Balkón
najdeš milou osobu na balkóně státi - úspěch...

Balón
letící viděti - naděje rychle uletí viděti:...

Balšám
kvést viděti - zdraví

Balzám
kvete-li - znamená stálé zdraví mazati se s...

Bandity
viděti: pronásledování.

Báně
na věži - nemysli si sám o sobě příliš vysoko...

Banka
Banku ve snu viděti - klidný a finančně...

Bankovky
dostati - toužíš, ale marně. Zbav se touhy

Barák
roztrhaný viděti - budeš mít prázdniny, volno

Barchet
kupovati - brzká změna

Bárka
menší cesta

Barva
bílá - radost černá - smutek šedá - vdovec,...

Barviti
sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře

Barvu
roztírati: dobré obchody.

Basa
beze strun - málo peněz hrát slyšeti -...

Báseň
čísti - časem mrhání, též staromódnost, rovněž...

Basista
slyšeti zpívati ho - velká pitka, též hádka

Básník
mluviti s ním - návštěva muzea a starých...

Baterka
viděti: tajní nepřátelé.

Báti se
báby - vycítíš to správně boha - dobro ženy -...

Bavlna
menší zisky od chudších Bavlněné zboží či jiné...

Bavlník
keř viděti - jest velmi dobře viděti: bohatství.

Bazalka
kvésti - zdraví, síla, radost

Bažant
nová láska chytnouti ho - do srdce se ti...

Bazén
koupat se v něm - předpovídá nové, výhodné...

Bazilika
v ní bydlet či jen ji viděti - očekává tě...

Bazilišek
viděti - starost a velký zármutek viděti ho -...

Bdít
ve spaní - starost a pronásledování

Bedna
míti, či viděti plnou - bohatství plná - dar...

Bednář
viděti ho - hojná úroda

Bedra
hubená - starost o živobytí mokrá - mnoho dětí...

Bedrník
známost se sládkem, též radost z povýšení

Běhati
o závod - veliká námaha

Běhavka
míti ji - vyprázdnění úspor

Bělice
pojídati ji - tělesný neduh

Bělidlo
aneb běliče viděti - budeš ospravedlněn

Bělmo
na očích míti - zármutek

Beran
beranů mnoho - dočasný dohled nad velikým...

Beránek
míti - pokoj a útěcha nalézti - budeš mít...

Berla
biskupská - čest žebrácká - chudoba, ponížení,...

Berle
na nich choditi - špatný obchod, též ztráta...

Besídka
v ní sedět - sejít se s milou osobou aneb...

Betlém
jeruzalém či betlém viděti - zbožná pouť,...

Bez
květ - starost strom - nemoc trhati - velkého...

Běžeti
a cíle dosáhnouti - vše se zdaří a cíle...

Bezinka
veselá zábava

Bible
šťastné manželství

Bič
šlehati - daleká cesta práskati: upřímností...

Bičování
zle

Bída
býti bídný - strastiplné dny připravovat bídu...

Bidlo
na prádlo - čeká tě zdlouhavý spor něco...

Bílek
vaječný pití - závislost z daru

Biskup
žehnající - síla tě doprovází husu jísti -...

Bíti
dostat od obyčejné osoby - ta osoba může...

Bitva
do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění...

Bláto
na oděvu - hanba samo - vše zlé v ulicích či...

Blázen
bláznivou ženu spatřiti - mrzutosti a hádky v...

Blázinec
v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo...

Blecha
bleší cirkus viděti - návštěva z vyšších míst...

Bledý
býti: znamená nemoc.

Blesk
nenadálá příhoda, zisk a štěstí blýskání...

Blesky
Blesky ve snu viděti znamená, že v životě vás...

Bližní
viděti ho - není každý, pouze ten, kdo v dobru...

Blouditi
kamsi dolů - bude zle nahoru - bude dobře...

Bludička (Bludičku, Bludičky)
viděti - zlé znamení, někdy mrzutost viděti a...

Bludiště
labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti -...

Bluma
na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se...

Bob
jísti - hrozí ti nebezpečí i neduh na stromě -...

Bobek
kozí - nezajímej se o to, je to nepatrnost...

Bobkový list
keř viděti - nenadálé cti dosáhnouti někomu na...

Bodat
zbloudit

Bodláčí
viděti - protivenství zalévati - nevděčníku...

Bodlák
na poli - neúroda viděti - tvými přáteli jsou...

Boháč
býti - chudým dobře, boháčům pronásledování...

Bohatství
míti - nebezpečenství

Bohoslužba
pokoj v mysli navštíviti nebo slyšeti:...

Boj
boji přihlížeti - smířiti se s nepřítelem...

Bojovat
do rozepře jíti a zvítěziti - s velkým...

Bok
mít zraněný - zármutek a ztráta dětí veliký a...

Bolest
bolavého se viděti - velmi milován býti...

Bonbón
jísti bonbóny: neužitečná vydání

Bordel
viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.

Borovice
přináší dobro samoty, ia radost viděti vysokou...

Borůvky
Borůvky viděti: zrazená láska jísti: skromná...

Bos
běhati - zhubnouti na těle a neštěstí běhati:...

Boty
cesta červené - získáš nevěstu krasavici...

Bouda
jarmareční viděti - různice neb sklep na víno...

Boule
míti - staneš se pánem gruntu a polností míti...

Bouře (Bouřka)
nástrahy od ní býti překvapen - domácí...

Bourec
bource pěstovati - příprava

Boží umučení
viděti obraz - radost v rodině

Brada
dlouhá - pro muže značí bohatství, pro ženu...

Bradavice
bohatství aneb kuří oka - úmrtí

Brambory
jísti - nedostatek kopati - namáhání kopati:...

Brána
nečekaná návštěva, též změna života široká -...

Brandýř
viděti ho neb býti holen - klevety

Brány k vláčení
upravení poměrů pro budoucnost

Bratr / Bratranec
přátelství proti nepřátelům loučiti se s ním -...

Bratři a sestry
mluviti - starost, protivenství mrtvé viděti -...

Bratrství
značí vzájemnolu podporu z cizích kapes v pití...

Brázda
jí orati - velký zisk v budoucnu na poli -...

Brčál
viděti nebo trhati: věrné přátelství.

Brdo
v domě míti - zisk

Břečka
Břečku píti - výlet na venkov

Břečťan
- straromládenectví, osamělost jinak...

Břeh
u něho odpočívati - štěstí a spokojenost u...

Břemeno
- znamená těžkou práci jím obtěžkán býti -...

Břicho
bolení břicha - zármutek v domě co roste -...

Břitva
- měj se na pozoru viděti hodně ostrou - buď...

Bříza
- panenství, moc ženy nad mužem v čisté...

Brk
bílý míti: od falešného podezření očištěn býti....

Brnění
míti na sobě - před nepřítelem se chrániti...

Brnkačka
viděti nebo na ní hráti: se závistí mět co dělat

Brodit
se ve vodě, čistá-li - vše dobré se ve vodě,...

Brokovnice
nabitou ji viděti - hádka ve společnosti

Broky
nepřátelství

Broskev
BROSKVOVÝ KVĚT - naděje darovat: hledejte a...

Brouci
mnoho svárů v domě a krev - nejezdi nikam...

Brouk
svárlivý a ničemný člověk se blíží viděti ho -...

Brousit
něco brousiti - mrzuté hádky

Brus (Bruska, Brousítko)
- klevety - velká radost míti na dvoře a...

Brusič
šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky...

Brusinky
vše dobré přijde k vám

Brusle
- liché touhy, marné toužení jezdíš na nich -...

Brvy
Brvy vypadávati viděti - churavos

Brýle
- domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou...

Buben
- cesta - klepy budou rozneseny na bubny...

Bubeník
jak utíká - oheň nebo výbuch

Bublina
mýdlové bubliny - fantastické plány do budoucna...

Bučení
slyšeti dobytek bučet - neštěstí

Buchta (Buchty)
péci - dozvíš se o sobě milé řeči s mákem...

Budíček
slyšeti - svou liknavostí propásneš štěstí

Buditi
někoho - buď opatrný, hrozí ti nebezpečí

Bůh (Bohyně)
hovořiti slyšeti: radost. chváliti - nemoc a...

Buk
dej si pozor na úraz

Buřty
dělati - zbohatneš jísti - úspora peněz

Burza
jako dům viděti: Obchody dělati, jistota v...

Buvol
vidět běžeti divokého - přijde do domu nemilý...

Bůžek
klaníš-li se mu - budeš velice pokořen viděti...

Býk
běží-li - čeká tě cesta, ale i pronásledování...

Byliny
hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati...

Byt
bohatě zařízený - bezstarostné stáří čistiti -...

Bytost / Bytosti
nadpozemské bytosti v zeleném nebo červeném či...

Bzikání
slyšeti - touha po manželství