Kategorie A

Abatyši
milovati se s ní: svoji dobročinnost...

Abeceda
Pokud jste viděli ve snu abecedu, vaše nároky a...

Abel
Kainem ho zabíti viděti: vaš modlitba či prosba...

Abrahámoviny
Slaviti: naděje na povýšení či řád

Abštajgl
Navštěvovati: pozor na sousedy stran pomluv

Achát
Šperk - hloupost Viděti: nemoc a smrt

Acribiskup
Smiř se a odpusť svým nepřátelům (14)...

Adam
Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke...

Aeroplán
Pokud jste ve snu viděli aeroplán, čeká vás...

Agent
Navštívil vás v noce ve snu agent? Co to pro...

Akademik
Co značí, když ve snu jste viděli akademika?...

Akát
Kvetoucí - čeká tě bohatství a zdraví Viděti...

Akcie
Výklad snu - akcie: -koupiti jednou - ztráta...

Aksamit
hladiti - věští milence či milenku na sobě:...

Akta
Na čas se vzdálíš ze svého pracoviště (27)

Akvárium
Stane se ti něco nepříjemného. (14) viděti:...

Alabastr
Alabastrovou nádobu rozbíti: zánik panenství či...

Alej
Stinná - dostaneš příjemné sousedy

Alkohol
Odolej pokušení být nevěrný. (40)...

Almara
kupovati ji: svatba v příbuzenstvu plná: dobré...

Almužna
dlouhý a hezký pobyt na tomto světě. kvetoucí...

Almužna
bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi...

Altánek
schůzka z lásky

Amazonka
viděti - dostaneš za manželku ženu, která je...

Amerika
Ameriku ve snu viděti, splní se vám přání či...

Ametyst
vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače

Amor
Velká láska, láska na prvý pohled.

Amputace
některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z...

Anděl
V příštích dnech budeš šťastný. (33) býti...

Angličan
viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné...

Angrešt
žlutý trhati a jísti: neduh zelený viděti:...

Anténa
montovati ji: křik v domě

Antoušek
viděti ho: dávej si pozor na jazyk

Anýz
pozdě bycha honit

Anýz
jísti - dlouhý život jísti: dočkáš se vysokého...

Apatykář (Lékárník)
nemíchej vše dohromady (lékárníka) viděti - nemoc

Apoštol
šťastný život viděti apoštoly - radostná...

Apríl
pošle-li tebe kdo aprilem - čest

Arab
Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se...

Arch (papíru)
čistý: smutek papíru černého: smrt známěho či...

Archa
dostaneš čestné postavení Archa Noemova:...

Archiv
v místě je klepna, která kde co ví.

Arest
potěšení ze samoty

Armáda
návštěva chudých příbuzných tvá naděje bude...

Arnika
s ní se mazati: úraz

Artičoky
jísti: máš churavé nervy viděti a je jísti:...

Artista / Artisté
Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své...

Ašant
viz. černoch.

Astra
pohřeb v rodině kvetoucí - Tvoje vážnost se...

Astrolog
viděti ho: opatři si horoskop, též porada

Atentát
Nepromeškej své štěstí. (29)

Atlas
Nečekaně změníš místo. (27)

Audience
držeti s bábou: zlé klepy držeti s čertem:...

Auto (Automobil)
autonehoda - finanční ztráta hledat -...

Autobus
řiď se moudrostí a budeš těžit. (30) být...

Autogram
Někdo z blízkého okolí zemře. (5)

Automat
znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo...